Regulamin


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OBIEKCIE POKOJE GOŚCINNE "EMAR "

1. Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo -        Handlowe "Dudi" Elżbieta Oświęcimska -EMAR z siedzibą w Karpaczu przy u. Konstytucji 3 Maja 63a, tel. kom.48 512 769 771, email : rezerwacje.emar@wp.pl 

2. Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe jak: imię i 
    nazwisko, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego, adres e-mail, które są niezbędne 
    do dokonania rezerwacji usługi hotelowej i wykonania usługi hotelowej.

3. Dane osobowe dzieci takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia 
    zbierane są wyłącznie od ich rodziców i opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku 
    i przysługujących im zniżek oraz w celach statystycznych.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie      danych osobowych ( teks jedn.DZ.U. z 2016 r. poz. 922 ).

5. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe Gości hotelowych podczas: 
    rezerwacji przez strone internetową, rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową, meldunku Gościa w obiekcie.

6. Dane osobowe ADO pozyskuje również od partnerów z portali rezerwacyjnych, biur 
turystycznych itp. jeśli Klient wcześniej wyraził zgodę na przetwarzanie danych.

7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmowę realizacji usługi.

8. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:
- inkasa opłaty miejscowej na podstawie Uchwały Rady Miasta Karpacza Nr XLIII/393 z dnia 25 pazdziernika 2017r.,
- przekazania danych do GUS na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. ( poz. 837 ),
- zabezpieczenia mienia i osób przebywających w obiekcie, wystawienia faktury.

9. Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych Gości hotelowych.

10. Gościom hotelowym w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W tym celu należy przesłać prośbę na adres: rezerwacje.emar@wp.pl lub zgłosić telefonicznie na numer 48 512769771.
 
11. Gość hotelowy ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.